Chương trình quà tặng Công ty dịch vụ MobiFone Khu vực: 6
101 Phiếu mua hàng VinID trị giá 100.000 đồng (dành cho hội viên có từ 2.000 điểm đến dưới 4.000 điểm)
...

 

 Đổi 2.000 điểm = 1 phiếu quà tặng VinID trị giá 100.000 đồng.

Mỗi hội viên được đổi tối đa 4.000 điểm ~   2 phiếu quà tặng VinID 

Sử dụng tại các đối tác liên kết với VINID:

+ Mua sắm Online trên app VINID

+ Thanh toán tại VinMart và VinMart+

+ Đóng học phí tại Vinschool

+ Du lịch và nghỉ dưỡng tại các khu vui chơi, giải trí, âm nhạc, kinh doanh thuộc Vingroup như Vinpearl, VinWonders, VinCom, Skyview, VinOKE, Vincharm Spa, Aquarium, Chingu BBQ, Almaz

202 Phiếu mua hàng VinID trị giá 100.000 đồng (dành cho hội viên có từ 4.000 điểm trở lên)
...

 

 Đổi 2.000 điểm = 1 phiếu quà tặng trị giá 100.000 đồng.

Mỗi hội viên được đổi tối đa 4.000 điểm ~  2 phiếu mua hàng Vinid

Sử dụng tại các đối tác liên kết với VINID:

+ Mua sắm Online trên app VINID

+ Thanh toán tại VinMart và VinMart+

+ Đóng học phí tại Vinschool

+ Du lịch và nghỉ dưỡng tại các khu vui chơi, giải trí, âm nhạc, kinh doanh thuộc Vingroup như Vinpearl, VinWonders, VinCom, Skyview, VinOKE, Vincharm Spa, Aquarium, Chingu BBQ, Almaz