Chương trình quà tặng Công ty dịch vụ MobiFone Khu vực: 4
1Bộ quà tặng gồm Ô cầm tay 3 khúc cao cấp và bình giữ nhiệt
1Bộ sản phẩm công nghệ